Galleri Visby
Høstudstilling 2021

HØSTUDSTILLING 2021

2. AUGUST - 3. OKTOBER 2021

METTE MAYA GREGERSEN (KERAMIK)

BEN WOODHAMS (BILLEDKUNST)

Udstillingsplakat - Galleri Visby Sommerudstilling 2021 - Helle Bovbjerg (keramik) og Mogens Nielsen (billedkunst)
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021
Galleri Visby Høstudstilling 2021

Galleri Visbys Høstudstudstilling 2021 byder på et glædeligt gensyn med to kunstnere, som begge tidligere har gæstet galleriets særudstillinger, nemlig keramiker Mette Maya Gregersen og billedkunstner Ben Woodhams.


Udstillingen kan opleves fra d. 2. august, men vi markerer officielt udstillingsåbningen fredag d. 6. august, hvor vi skænker et glas vin op til de besøgende. Vi tager selvfølgelig alle nødvendige forholdsregler ift. Covid-19 og sørger for at vi ikke bliver for mange i udstillingslokalet ad gangen.


Udstillingen løber frem til d. 3. oktober, og kan opleves i hele galleriets åbningstid - alle ugens dage kl. 11-17. Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller købsønsker. På galleriets facebookside vil der i forbindelse med udstillingen blive oprettet albums med billeder af alle udstillingens værker med priser og mål. 


Læs mere om de to kunstnere herunder:

KERAMIK

METTE MAYA GREGERSEN / SILKEBORG

Galleri Visby Sommerudstilling 2021 - keramiker Helle Bovbjerg

At arbejde med ler er bydende nødvendigt for Mette Maya Gregersen. Leret er det sprog, der tvinger hende til at beskrive de former, der spejler hendes indre og ydre verden. Mette Maya bevæger sig igennem et territorium af flygtige øjeblikke, kaotiske tanker og uforbundne udtryk. Leret er en rejsedagbog og det materiale som forbinder destinationerne.


Mette Maya Gregersen stræber i sit arbejde med leret efter at skabe strukturelle forbindelser mellem natur, materiale og tanke. Naturen er en integreret del af processen, hvor bevægelser, formationer og vækster undersøges for at afdække og genskabe forbindelserne. Med afsæt i sit eget levede liv og i teorier om objektrelationer, sætter Mette Maya Gregersen fokus på hvordan vi interagerer med naturen fra et følelsesmæssigt perspektiv, og udforsker alternative  måder at reflektere over relationerne. Skabelsesprocessen er således også et studie i social identitet og det menneskelige sind, centreret om spørgsmålet om hvordan vores respons i følelsesladede situationer ændrer og former os. Hvert værk udgør en respons på en hændelse eller en erfaring, en milepæl i en livshistorie og et subjekt for den transformation som alle ting – selv mennesker – med tiden undergår. Det, der sker ind imellem milepælene, er inspirationen.


BØLGER

Bølger er for Mette Maya Gregersen blevet et symbol for og et redskab til at forstå bevægelse. Til dels fordi bølgers naturlige tilbøjelighed er konstante bevægelser, og Mette Maya Gregersen har altid bevæget sig mellem forskellige steder. Som den perfekte metafor for fluiditet og flygtighed resonerer bølgerne stærkt med hendes længsel efter at holde fast i visse oplevelser, flygtige øjeblikke og bekendtskaber – udfordret af den simple kendsgerning at intet forbliver det samme. Disse parafraser over bølgernes symbolisme er et studie i den følelsesmæssige betydning af flygtige øjeblikke og vores forbindelse til dem; og en søgen efter en struktur til at forbinde dem.


Mette Maya Gregersens keramiske bølger er konstrueret af lerlag formet på en base af et tyndt, bøjet stykke træ. Leret lukker sig sig om overfladen og overtager dens tekstur og form i en flydende bue. Den grundlæggende struktur hænger hun ofte ned fra loftet, så tyngdekraften kan spille sin rolle, mens hun tilfører lagene og lader materialet tørre ind imellem. Disse ’strata’ udgøres af forskellige lertyper, hver med sit sprog. Deres særskilte brændingsegenskaber skaber ofte uforudsete interaktioner, og efterhånden som træstrukturen brænder væk, finder de deres eget ekvilibrium. Aftrykket af træet, der for længst er borte, afslører i linjer og teksturer det, der engang var og nu er tabt, og denne refleksion af det andet materiale i det nu keramiske forstærker transformationen. Skyggen af et solidt fragment i noget nu flydende og flygtigt.


Bølgerne brændes ofte gentagne gange med tilføjelser af ler og glasur mellem hver brænding, som om der i denne gentagelse også fandtes en parafrase over hukommelsen og dens uafdækkede og evigt transformerende natur.  Vores erfaringer I livet efterlader blivende spor, men selve det ‘solide’ I oplevelsens fysiske øjeblik er væk for altid, og efterlader kun lag på lag af efemeriske essenser, der fusionerer på kryds og tværs og danner nye forbindelser.


Se mere på www.mettemaya.com

BILLEDKUNST

BEN WOODHAMS / BORNHOLM

Galleri Visby Sommerudstilling 2021 - Billedkunstner Mogens Nielsen

Ben Woodhams er en engelsk kunstner og illustrator, der har boet på Bornholm siden 2008, hvor han har specialiseret sig i at male og tegne ændringer i gennem tid og rum i det Bornholmske landskab.

Ben Woodhams arbejder altid ud fra princippet om direkte observation, med akvarel som sit primære medie. Nedslag i tiden, processen fra observation og billedliggørelse og relationen mellem de to er drivkraften i Bens arbejde - spændingsfeltet mellem ’trangen’ til at indfange øjeblikket eller visionen og ønsket om at lade mediet tale sit eget sprog. For Ben Woodhams er studier af fugle et middel til at nå målet – en passage igennem hvilken han kan skabe en meningsfuld forbindelse til sine fysiske omgivelser. Studier af levende fugle laves i felten, mens døde fugle studeres i atelieret.


Andre værker tager udgangspunkt i et specifikt udsnit af landskabet, en klippeformation, en mark, et tværsnit af stranden med himmel og hav, hvis skiftende lys, skygger, vejrforhold og vegetation skildres over en periode på minutter, timer, dage - eller endda år – ofte som vertikale ’skiver’ på papiret. Denne form for struktur eller ramme, han ofte underlægger processen, tjener til at eliminere alle de overflødige valg, så han i stedet kan koncentrere sig om det helt essentielle i værket – forandringerne, hvordan man håndterer dem og hvordan man skildrer dem.

Det visuelle plan af landskabets ændringer gennem rum og tid fascinerer Ben Woodhams dybt. Mønstrene der skabes af en passerende flok traner, tidevandet i en klippesø, skiftende skygger på en sten hen over dagen, en rapsmarks blomstring over en to-ugers periode, årstidernes skiften og de langsomme, årelange forandringer i landskabet.


Skønt mange af Ben Woodhams værker skabes hurtigt og instinktivt mestrer han også den mere komponerede praksis i sine grafiske tryk og lejlighedsvist i tredimensionelle installationer.

Ben har udstillet på Bornholm, Danmark, UK, Sverige og Tyrkiet, og er en aktiv medlem af The Society of Wildlife Artists, hvor han deltager i kunst og undervisning projekter. Udover udstillinger laver Ben forskellige installationer, udsmykninger og illustrationsopgaver. Ben har bl.a. fået støtte fra Lærestandens Brandforsikring, Brødrene Larsens Rejselegat og Bornholms Kunst og Kulturråd.


Se mere på www.benwoodhams.com